Η Prometheus Space Technologies, προσφέρει στην Ελλάδα την Πρωτοποριακή διαδικασία αξιολόγησης που βοηθά Δήμους και  κοινότητες να αξιολογήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, και να ενισχύσουν την ετοιμότητα τους.

 

Η Prometheus Space Technologies, προωθεί στην Ελλάδα την πρωτοποριακή διαδικασία αξιολόγησης Μείωσης κινδύνου καταστροφών από δασικές πυρκαγιές  (Community Wildfire Resilience Scorecard) σε Δήμους και κοινότητες, η οποία επιτρέπει μια ολοκληρωμένη κατανόηση και αξιολόγηση του κινδύνου πυρκαγιάς σε κλίμακα ιδιοκτησίας, κοινότητας και περιβάλλοντος. Αναπτύχθηκε από κοινού και αξιολογήθηκε από ομότιμους ειδικούς σε θέματα δασικών πυρκαγιών από την ARISE-US και το CrowdDoing Catastrophic Wildfire Prevention Alliance & Consortium, της οποίας, μέλος και συνεργάτης είναι και η Prometheus και είναι υπό την αιγίδα του Γραφείου του ΟΗΕ για τη Μείωση Κινδύνου Καταστροφών (United Nations’ Disaster Risk & Resilience –UNDRR).

Η διαδικασία αξιολόγησης αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την ενδελεχή κατανόηση της ευπάθειας στις πυρκαγιές και τη στρατηγική ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε δήμους και τοπικές κοινωνίες.

 Η διαδικασία αξιολόγησης Μείωσης κινδύνου καταστροφών από δασικές πυρκαγιές προετοιμάζει μια κοινότητα να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης με προτεραιότητα για να μειώσει σημαντικά τους κινδύνους πυρκαγιών μέσω ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μετριασμού και τοπικής διαχείρισης. Αυτό το εργαλείο έχει τεράστιες δυνατότητες να κινητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς σε δημόσιο, ιδιωτικό και κυβερνητικό τομέα και δύναται να συνοδεύεται με μελέτη και πρόταση δράσης ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε ενδιαφερόμενο και εμπλεκόμενο φορέα. 

Το συγκεκριμένο πλαίσιο του εργαλείου αξιολόγησης ενσωματώνει αρχές ανθεκτικότητας αιχμής και ένα ευρύ φάσμα παραγόντων ετοιμότητας. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός χρήσης γης, ενίσχυση των υποδομών, δημόσια εκπαίδευση, διαχείριση/διακυβέρνηση, λύσεις που βασίζονται στη φύση, λύσεις με χρήση τεχνολογίας, διαχείριση οικοσυστημάτων και η ικανότητα ανάκαμψης μετά την καταστροφή. 

Εκτός από τις τοπικές κοινότητες, η Prometheus προσκαλεί μια ποικιλία ιδρυμάτων και φορέων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να υιοθετήσουν  την διαδικασία αξιολόγησης για να πιλοτάρουν τη δική τους βαθύτερη κατανόηση του κινδύνου και της ανθεκτικότητάς τους. Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να είναι: 

  • Τοπικοίδημοτικοίπεριφερειακοί και εθνικοί φορείς. 
  • Ασφαλιστικές εταιρείες, 
  • Αντασφαλιστικές εταιρείες/εταιρείες συνδεδεμένες με ασφάλειες, 
  • Εταιρείες ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, 
  • κοινωνικές επιχειρήσεις 
  • Ενώσεις γειτονιάς και ιδιοκτητών κατοικιών/ιδιοκτήτες γης 
  • Εκπρόσωποι real estate/ακίνητα 
  • Δημοτικοί/ τοπικοί  οργανισμοί Πολιτικής Προστασίας 
  • Εθελοντικοί σύλλογοι/ φορείς ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης κ.λπ.

Όλοι οι φορείς αναμένεται να έχουν κενά στην ετοιμότητα για μείωση του κινδύνου της κοινότητας από  καταστροφικές πυρκαγιές.

Ο στόχος είναι η μελλοντική χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο τα τρωτά σημεία στις πυρκαγιές δημιουργούν ευκαιρίες για μείωση του κινδύνου της κοινότητας από τέτοιες καταστροφές και την ευκαιρία να μάθουμε από άλλους που έχουν ήδη υιοθετήσει ορισμένες από αυτές τις στρατηγικές. Η πρόθεση της Prometheus είναι να καλύψει τα κενά αυτά με προσφορά τεχνολογίας και συμβουλευτική ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας, ώστε τα τραγικά γεγονότα του παρελθόντος στην Ελλάδα και όχι μόνο να αποτελούν μία κακή ανάμνηση και όχι τη νέα αναγκαιότητα.

Στρατηγικά, ο στόχος της αξιολόγησης είναι να βοηθήσει τις κοινότητες να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο προσεγγίσεων για την επίτευξη καθαρής μείωσης του κινδύνου καταστροφικών δασικών πυρκαγιών και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που σχετίζεται με αυτές. Αυτές οι προσεγγίσεις περιλαμβάνουν: (1) μείωση της ξηρασίας. (2) μείωση φορτίου καυσίμου. (3) μείωση ανάφλεξης. (4) έγκαιρη ανίχνευση και έγκαιρη παρέμβαση. Αυτές οι προσεγγίσεις μείωσης του κινδύνου έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιούν τις ανεπαρκώς αξιοποιημένες ευκαιρίες για να αποτρέψουν εξαρχής την έναρξη πυρκαγιών και να επιβραδύνουν τις πυρκαγιές που ξεκινούν, ώστε να μπορούν να σταματήσουν πριν εξαπλωθούν εκθετικά.


Όλες οι καταστροφικές συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών ήταν απλώς μια προειδοποίηση για τις απειλές που έρχονται παγκοσμίως, εκτός εάν κάθε περιοχή είναι σε θέση να εξελίξει δραματικά τη στρατηγική της για να αυξήσει την πρόληψη των πυρκαγιών εκτός από τον μετριασμό. Αυτή η πρόταση περιγράφει εν συντομία την απειλή που προκαλούν οι πυρκαγιές, την ευκαιρία για συλλογική επένδυση σε μια εθνική στρατηγική πρόληψης, πώς θα ήταν αυτή η στρατηγική και ποιοι θεσμοί θα πρέπει να εμπλακούν για την εφαρμογή της.

 

Αυτή είναι μια καταπληκτική ευκαιρία μέσω του επιπέδου συνεργασίας να καταφέρουμε να παρέχουμε μια ζωτικής σημασίας λύση στην πρόληψη των πυρκαγιών για πρώτη φορά παγκοσμίως σε αυτήν την κλίμακα. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε συλλογικές στρατηγικές ανθεκτικότητας και μείωσης του κινδύνου καταστροφικών πυρκαγιών και να αποτελέσουμε τον πολλαπλασιαστή ισχύος των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις συνεχώς αυξανόμενες καταστροφικές πυρκαγιές.

Καλούμε τους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για ουσιαστική επίλυση του προβλήματος των καταστροφικών πυρκαγιών και αποφάσισαν συνειδητά ότι είναι ώρα για έργα και όχι για μεταφορά ευθυνών, να μείνουν κοντά και να στηρίξουν την προσπάθεια μας.
 
 Σύνδεσμος επικοινωνίας: info@eo-prometheus.space